PRESENTACIÓ NOVA “ENCEPELLONADORA” FZ162T

Cia de maquinaria Montoliu presenta com a novetat en Iberflora la nova maquina “encepellonadora” Pazzaglia FZ 162T, autopropulsada per arrencar amb pa de terra, pot dur tallants des de 40 a 160 cm.(diàmetre del pà de terra) . La “encepellonadora” porta un motor Kubota V-2304 turbo 44/ikW/260 CV. Les novetats més importants de la FZ 162T son les següents :

–       Elevació vertical amb compensació de carrega.

–       Sistema de desplaçament de braç únic

–       Nou sistema d’accés al motor.

–       Nou sistema de desplaçament del contrapès

–       Nou sistema d’elevació del tallant

–       Vibrador amb doble molla.

–       Disseny de cabina més ergonòmic.

 

Secció : Encepellonadoras